Boodschap van algemeen belang

Febelsafe verzoek tot rechtzetting en aanvulling in functie van correcte nieuwswaarde

Graag wijzen wij erop dat de ongelukkige titel van VRT-nieuws (Maskers beschermen wel degelijk tegen corona, zelfs als ze niet helemaal correct worden gedragen) een voedingsbodem is om mondmaskers niet correct te dragen. De zin die als titel gebruikt wordt door VRT is in het persbericht van het Max-Planck-Gesellschaft waarop het artikel gebaseerd is niet meer dan een opmerking, zeker niet de kern van de boodschap of de belangrijkste bevinding van de onderzoekers.


Mondmaskers hebben in Corona tijden niet alleen hun belang, ze moeten wel correct gedragen worden om maximale bescherming te bieden. Bijvoorbeeld het aandrukken van de neusbrug (metalen of kunststof staafje van het masker) heeft wel degelijk belang, en dit moet niet door vooraf in een 'W' gevormd te worden, het moet, conform, de instructies van de fabrikant, over de neus aangedrukt worden om zo het masker goed te doen aansluiten op de contour van de neus. 

Daarnaast:  

  • Is het voor de bevolking van belang om te weten dat NIET alle rechthoekige non-woven maskers (witte, blauwe, roze, …) chirurgische mondmaskers zijn. Vele wegwerp mondmaskers die op de Belgische markt aangeboden worden, werden helemaal niet getest op enige bescherming (noch voor de drager, noch voor zijn omgeving).  Check de verpakking van deze mondmaskers: aanwezigheid van de normering EN 14683:2019+AC:2019 en het CE merk. 
  • Daarentegen zijn er wel duurzame en herbruikbare stoffen mondmaskers in de handel die wel degelijk ontwikkeld én gecertificeerd zijn in functie van hun barrièrevorming bij het covid virus. Denk hier bv aan de BelgiumQualitymasks, die nog strengere voorwaarden oplegt dan deze van de CWA 17553:2020 en NBN/DTD S 65-001:2020.
  • De KN95 maskers mogen niet langer zomaar in Europa aangeboden en ingezet worden. Namelijk op 1 september 2021 publiceerde de Europese Commissie in een aanbeveling dat vanaf 1 oktober 2021 alle PBM aan de verordening (EU) 2016/425moeten voldoen en dus een volledige conformiteitsbeoordelingsprocedure moeten doorlopen hebben. De KN 95 en andere maskers, die bij wijze van een uitzondering op de markt gebracht konden worden in de eerste COVID golf (dit onder de voorwaarden van de aanbeveling (EU) 2020/403 gepubliceerd door de EU Commissie), mogen nog uitsluitend tot 31 juli 2022 ter beschikking worden gesteld van gezondheidswerkers, eerstelijnshulpverleners en ander personeel dat betrokken is bij de inspanningen om het virus in te dammen en verdere verspreiding ervan te voorkomen. Behalve voor deze bevolkingsgroep, mogen de KN95 en andere maskers niet langer meer ingezet, laat staan verkocht worden, tenzij ze de volledige conformiteitsprocedure volgens de EU PBM wetgeving succesvol hebben doorlopen. (bron: https://economie.fgov.be/nl/nieuws/persoonlijke).
  • Er zijn geen FFP-maskers voor (kleine) kinderen, de vereisten die aan dit type mondmasker zijn gesteld in de norm EN 149:2001+A1:2009, zijn gebaseerd op de behoeften van de werkende bevolking. Daar kinderarbeid niet is toegestaan, werd er bij de ontwikkeling van deze norm geen rekening gehouden met de morfologie/gezichtsmaten en lichamelijke ontwikkeling bv van de luchtwegen van kinderen.

 

Wanneer de bescherming van de drager noodzakelijk is, moet overgestapt worden naar persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bescherming van de drager in functie van COVID zijn er o.a. de FFP-maskers.  Net zoals bij schoenen is niet elk PBM-masker geschikt voor iedere drager aangezien iedereen andere gezichtsmaten heeft. Sommige merken maken gebruik van een matentabel als indicatie voor de keuze van de juiste maat. Het nauw aansluiten op het gelaat is onontbeerlijk om lekken te voorkomen. Het nauw aansluiten van een gelaatsmasker (wegwerpmasker, half- en volggelaatmaskers) kan gecontroleerd worden door iedere drager aan een fittest te laten deelnemen. Belangrijk hierbij is dat de persoon die deze fittesten uitvoert dit correct doet. Geaccrediteerde fit2fit testers hebben hun kennis hiervan bewezen, zowel theoretisch als praktisch.

Daar deze informatie van algemeen belang is, rekenen wij ook op u voor verdere verspreiding

 

Met hoogachting

Gwin Steenhoudt                     
Secretaris Generaal Febelsafe

Namens de Febelsafe leden