• Federatie van de Belgische Textielverzorging


  Brusselsesteenweg 478 - B-1731 Zellik (Asse) 
  T +32 2 463 19 50 
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.www.fbt-online.be
  Contact: Philip Rebry  Als overkoepelende federatie van de textielverzorging groepeert de FBT alle ondernemingen actief in linnenverhuur, wasserij, droogkuis, matten, hygiëne, strijkdiensten en wassalons. Deze activiteiten situeren zich zowel in de B to C markt als in de B to B markt

  De kernopdracht van de FBT ligt in hoofdzaak in het behartigen en het beschermen van de gemeenschappelijke sectorale belangen van al haar aangesloten leden.

  De opdracht bestaat daarom specifiek uit :
  het pro-actief verdedigen, in elke taalrol, van de sociale, beroeps, economische, morele en milieubelangen van alle FBT-leden. En dit zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het punctueel informeren aan alle betrokkenen. Het vertegenwoordigen van een maximaal aantal bedrijven uit de sector.

  De FBT wil dit realiseren door :
  de vertegenwoordiging open te stellen naar elk textielverzorgend bedrijf in de besturen en werkgroepen, zodat iedereen zich thuis kan voelen in zijn federatie te streven ; naar een optimale interne en externe communicatie ; aandacht te hebben voor een open en toegankelijke dialoog met ieder individueel lid, en dit in een sfeer van wederzijds vertrouwen, samenwerking en overleg ; te zorgen voor een open en opbouwende relatie met de verschillende overheden en instanties


   

 • Federatie van de Belgische Textielverzorging


  Brusselsesteenweg 478 - B-1731 Zellik (Asse) 
  T +32 2 463 19 50 
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.www.fbt-online.be
  Contact: Philip Rebry


   

  En tant que fédération de coordination du secteur de l’entretien du textile, la FBT rassemble toutes les entreprises actives dans la location de linge, la blanchisserie, le nettoyage à sec, les tapis, l’hygiène, les services de repassage et les laveries automatiques. Ces activités touchent aussi bien les entreprises que les consommateurs.

  La mission essentielle de la FBT consiste principalement à défendre et protéger les intérêts collectifs sectoriels de tous ses membres. Cette mission comprend donc spécifiquement :
  la défense proactive, dans chaque rôle linguistique, des intérêts sociaux, professionnels, économiques, moraux et écologiques de tous les membres de la FBT. Et cela aux niveaux régional, national et international. La fourniture d’informations ponctuelles à tous les intéressés. La représentation d’un nombre maximum d’entreprises du secteur.

  La FBT désire réaliser ces objectifs : en ouvrant la représentation à toutes les entreprises de l’entretien du textile au sein de ses conseils et groupes de travail pour que tout le monde se sente à l’aise au sein de sa fédération, en visant une communication interne et externe optimale ; en préconisant un dialogue ouvert et accessible avec chaque membre individuel ; et cela dans une atmosphère de confiance réciproque, de collaboration et de concertation ; en veillant à assurer des relations ouvertes et constructives avec les différents pouvoirs publics et les différentes instances.


   

 • Lecot

  Vier Linden 9 - B-8501 Heule
  T +32 56 36 45 11
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.lecot.be  
  Contact: Bart Derammelaere


   

  Lecot – de sterke schakel voor al wie actief is in de bouw en industrie.

  Lecot groeide in 130 jaar tijd van kleine ijzerwinkel tot de grootste toeleverancier voor de bouw en industrie. Je vindt bij ons alle mogelijke ijzerwaren, bevestigingen, bouwbeslag, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Lecot wil met de beste producten en betrouwbare services vooral de klanten ontzorgen en dat ook met onze PBM-afdeling. Veilig en comfortabel werken? Met je bedrijfsnaam of -logo op je werkkledij maak je een extra professionele indruk. Deze kledij krijg je ook terug spik en span dankzij onze samenwerking met Blaklader en een industriële wasservice.

  Los van deze services die de sterke schakel kunnen zijn voor jouw bedrijf, biedt Lecot ook een volledig assortiment aan van hoofd- tot voetbescherming, valbeveiliging, signalisatie, EHBO en hygiënische producten.


   

 • Lecot

  Vier Linden 9 - B-8501 Heule
  T +32 56 36 45 11
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.lecot.be 
  Contact: Bart Derammelaere


   

  Lecot - le maillon fort pour tous ceux qui sont actifs dans la construction et l'industrie.

  En 130 ans, Lecot est passé d'une petite quincaillerie au plus grand fournisseur de l'industrie et de la construction. Vous y trouverez toute la quincaillerie, les fixations, le matériel de construction, les outils et les équipements de protection individuellepossibles.

  Avec les meilleurs produits et des services fiables, Lecot veut décharger ses clients et cela inclut notre département EPI. Travailler en toute sécurité et confortablement ? Avec le nom ou le logo de votre entreprise sur vos vêtements de travail, vous faites une impression professionnelle supplémentaire. Ces vêtements sont également rendus propres et nets grâce à notre collaboration avec Blaklader et un service de lavage industriel.

  Outre ces services qui peuvent constituer un lien fort pour votre entreprise, Lecot propose également une gamme complète de produits de protection de la tête, des pieds, de protection antichute, de signalisation, de premiers secours et d'hygiène.


   

 • Qui fait quoi?

  Vous recherchez un prestataire de services professionnel ou un fournisseur de produit pour vous protéger contre... ? Les membres de Febelsafe peuvent vous aider !

 • Sysmex

   

  Park Rozendal, Building A - Terhulpsesteenweg 6a - B-1560 Hoeilaart
  T +32 2 769 74 74
  Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. | www.sysmex.be
  Contact: Michael Taks


   
  Sysmex is opgericht in 1968 in Kobe (Japan). We zijn producent en leverancier van diagnostische laboratorium systemen, reagentia en informaticaoplossingen. Wereldwijd heeft Sysmex ongeveer 9000 werknemers.
  Sysmex Nederland en België ontstonden in 2009. Dit gebeurde door de overname van Goffin Meyvis, een bekende leverancier van hightech analyseapparatuur én Sysmex producten.
  We besloten om naast Sysmex-oplossingen het volledige bestaande portfolio te behouden en hiermee alle aanwezige expertise verder te ontwikkelen.
  Wij leveren analytische apparatuur voor o.a.:

  • Industriële bedrijven
  • Onderzoeksinstellingen
  • Overheidsinstellingen en Gemeentes
  • Universiteiten
  • Ziekenhuizen

  Onze 140 collega's werken dagelijks aan het vertrouwen van onze klanten en het optimaal gebruik van onze producten. U bent altijd welkom om ons na afspraak te bezoeken in Etten-Leur (NL) of Hoeilaart (B).