In de meeste gevallen worden coronavirussen overgedragen van persoon op persoon via druppels en spatten die tijdens een normaal gesprek of bij hoesten en niezen worden geproduceerd, hetzij door inademing hetzij door afzetting op slijmvliesoppervlakken.
De besmetting met coronavirussen gebeurt voornamelijk door het inademen van aerosol (= mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas, hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer) en door folmiet (= contact met besmette oppervlakten). Er is tot op heden, in het kader van COVID, geen reden tot aanbeveling voor het dragen van (medische) handschoenen voor huishoudelijke of beroepsactiviteiten,
behalve

Lees meer...

In het kader van duurzaam omspringen met goederen, milieu en mens, houdt Febelsafe een korte enquête bij bedrijven rond de doeltreffendheid van papieren instructies van de fabrikant (= gebruiksaanwijzingen) bij PBM die met het product moeten worden meegeleverd.

Vul deze enquête in en laat niet na deze te delen met uw relaties

 

As part of the sustainable handling of goods, the environment and people, Febelsafe conducts a short survey  (https://nl.surveymonkey.com/r/Febelsafe_sustainability_UI) among companies on the effectiveness of paper instructions from the manufacturer (= instructions for use) to PPE that must be supplied with the product.

Complete this survey and do not fail to share it with your relations

 

Creëer geen vals gevoel van veiligheid door zelf te gaan experimenteren om een mondmasker te maken. Leef liever nauwgezet de instructies na om verspreiding van het virus te beperken.

Chirurgische mondmaskers (beschermen de patiënt, niet de zorgverlener) moeten voldoen aan de strenge Europese wetgeving “Medical Device”. Deze beschermen de zorgverleners dus niet tegen het virus, maar voorkomen dat, mochten zij besmet zijn, het virus verder via hun mond of neusvocht verspreid wordt en dus de patiënt in gevaar gebracht wordt.

Lees meer...

Omwille van het Corona-virus zijn de voorraden, voornamelijk mondmaskers, maar langzamerhand ook andere: wegwerphandschoenen, veiligheidsbrillen, enz. bij de Belgische PBM-leveranciers geslonken tot een extreem minimum.

De redenen hiervan zijn:

  • De voorraden die initieel bestemd waren voor de Belgische markt, worden door diverse Europese overheden (meestal te maken met volksgezondheid) geblokkeerd. Zij beroepen zich op het feit dat er een "noodsituatie' is en brachten een nationale wet uit die bepaalt dat een groot aantal, in hun land aanwezige PBM's, ter beschikking van de gezondheidswerkers in hun land moeten blijven.
  • Op EU Commissie-niveau wordt er met de fabrikanten en distributeurs rechtstreeks contact opgenomen om zoveel mogelijk mondmaskers, maar ook andere PBM te kunnen aankopen/produceren. Doel hiervan is voldoende voorraden aanleggen zodoende dat de gezondheidsmedewerkers hun werk kunnen verrichten.
    De fabrikanten zetten alles in het werk om hun productiecapaciteiten te verhogen, dit in functie van machinepark, personeel en grondstoffen. Sommige grondstoffen geraken beperkt, want sommige van deze komen uit niet-Europese landen, waar ook soms een uitvoerverbod bestaat.
  • Op Belgisch niveau werd - naast de aankopen geregeld via Europa - door de nationale overheid FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu een aanbesteding uitgebracht voor mondmaskers (chirurgische en FFP2 maskers) om opnieuw voorraden aan te leggen voor de gezondheidswerkers.

 

Febelsafe trok reeds aan de alarmbel. Op Europees niveau bracht E.S.F. ook een position paper uit.

De beschikbaarheid van de PBM zal er sneller zijn, wanneer de verspreiding van het virus onder controle is. Daarom roept ook Febelsafe op om de instructies van de overheid na te leven.

 

Het COVID-19 virus is ondertussen wereldwijd verspreid. Europese lidstaten nemen allerlei maatregelen, met een grote impact tot gevolg voor diverse sectoren.

Niettegenstaande alle goede bedoelingen deint de impact van deze maatregelen veel verder uit dan oorspronkelijk door de Europese overheden ingeschat.

Door in diverse Europese landen PBM (mondmaskers, beschermende handschoenen, veiligheidsbrillen,…) en/of medische hulpmiddelen op te eisen of hiervoor een uitvoerverbod in te stellen met als doel de eigen nationale medische sector te garanderen dat de PBM voor de medische staf beschikbaar zijn, heeft als gevolg dat deze producten niet verder beschikbaar zijn voor andere sectoren en Europese landen.

Want de ‘opgeëiste’ PBM moeten bij de fabrikanten, distributeurs of logistieke centra “op voorraad’ gehouden worden of de sterk geslonken voorraden geraken niet meer aangevuld.

Lees meer...

Beschermende kledij (= een persoonlijk beschermingsmiddel = PBM) heeft als allerbelangrijkste functie uiteraard bescherming bieden aan de drager. Maar deze beschermende kledij (CE-merk), net zoals gewone werkkledij (zonder CE-merk) is ook vaak een ideaal middel om het "imago" van het bedrijf uit te stralen. Dit door identificatie en/of personalisatie (verder identificatie genoemd). Het is dan ook belangrijk dat deze representatieve kleding niet alleen wordt uitgerust met een verzorgde identificatie, maar ook dat het beeldmateriaal en/of de tekst (verder artwork genoemd), samen met de bijhorende kledij verzorgd is. Het geheel moet zijn glans bewaren ook na intensief gebruik en diverse onderhoudsbeurten. Dit lijkt eenvoudig, maar in realiteit is dit soms heel anders.

 

Lees meer...

Ik heb voetproblemen, maar moet van mijn werkgever veiligheidsschoenen dragen. Wat nu?

De Do's en de Dont's voor de werknemer en werkgever (gerelateerd met de respectievelijke wetgeving).

 

 

Lees meer...

Vlamvertragende kledij moet na het wassen een finish (= chemische) behandeling krijgen om zijn brandvertragende eigenschap te houden.

Een fabel of realiteit? Dit is een fabel. Maar er kan wel finish nodig zijn indien deze kledij ook ingezet wordt voor een ander risico en deze functie een finish vereist. Waarom?

Niet voor niets verplicht de wetgever om een degelijke risicoanalyse (RIE) van de werkplek te maken. Dit is nu eenmaal het allerbelangrijkste startpunt om duidelijk een beeld te krijgen van het risico/de risico’s en het type kledij/grondstoffen/PBM dat ingezet moet worden om dit risico af te dekken. Het door elkaar halen van de risico’s en de bijhorende preventieve nabehandelingen bij onderhoud van kledij kan ernstige gevolgen hebben voor de drager van dit persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).

Lees meer...

Gezondheid, aanpassingen omwille van de lichaamsbouw, persoons- of bedrijfsidentificatie, naambekendheid zijn allemaal redenen om een PBM aan te passen. Gegrond zijn ze zeker... maar zijn ze ook onschuldig.

Aanpassingen aan een PBM, hoe klein ook mogen niet zomaar door gelijk wie en op gelijk welke manier uitgevoerd worden? 
Wat zegt de wetgeving hieromtrent voor de fabrikanten?  Voor een andere marktdeelnemer?  Voor de werkgever? 

Lees meer...