240109: ontvangen update van de overheid

"Inlegzolen die bedoeld zijn om te worden gebruikt in veiligheidsschoeisel moeten gezien worden als een uitwisselbaar onderdeel van dit veiligheidsschoeisel en essentieel is voor de beschermende functie ervan.

Dit volgens de definitie in artikel 3, 1), b) van Verordening 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dat inlegzolen een impact hebben op de beschermende functie blijkt ook uit de norm EN ISO 20345:2022 die sinds 11 mei 2023 is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lees meer...

April 2023 was een zeer bijzondere maand voor Febelsafe.

In 1973, 50 jaar geleden verscheen Febelsafe voor het eerst in het Belgisch staatsblad. De reden waarom Febelsafe tijdens de Algemene Vergadering die plaatsvond bij de gastfirma Depairon, de kaart trok om naast het statutaire gedeelte voldoende tijd te laten voor het netwerken onder de talrijke aanwezigen. Een gelegenheid om, na Covid, te “updaten” met gekende en ontdekkende gesprekken met de nieuwe ledenbedrijven.

Lees meer...

Op 22 en 23 maart stond ook Febelsafe op WorkSafe Flanders. Deze keer in het teken van 'Steek je licht op bij de Febelsafe-leden i.v.m. veiligheid'.
Speciale aandacht ging op onze stand o.a. naar Circletex, huidhygiëne (een niet-alledaags PBM), Fit2Fit,... De innovaties van onze leden hebben we ook extra in het daglicht geplaatst.

Lees meer...

Gezien de gezondheidsrisico’s vaak pas op langere termijn optreden en er geen direct effect waarneembaar is na contact met kwartsstof, wordt er op de werkvloer veel te weinig aandacht besteed aan dit risico. Daarnaast zijn er op vandaag verschillende regelgevingen, wetgevingen en maatregelen actief.  Vaak is het onduidelijk wat er op vandaag bestaat en wat de verplichtingen zijn van de werkgever en hiërarchische lijn. 

Doel van dit artikel is dat het als basis kan gebruikt worden bij ondernemingen die actief willen werken op dit thema en hun werknemers en hun omgeving willen beschermen tegen het schadelijke dat kwartsstof kan teweegbrengen. 

Lees meer...

Een (tijdelijke) stilstand en het nadien heropstarten van watersystemen en -installaties is een gekend risicomoment op groei en verspreiding van legionellakiemen.
Om gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken worden er best een aantal voorzorgsmaatregelen in acht genomen.

Het voorkomen van legionella, een soms dodelijke ziekte,

Lees meer...

20 oktober 22 - Febelsafe Speeddating in Smile Safari -Wijnegem.  
Een schot in de roos, blijkt uit de positieve reacties van de diverse deelnemende Febelsafe-leden.  

Lees meer...

211022: Er heerst meer en meer verwarring i.v.m. het al dan niet mogen vervangen van inlegzolen binnen veiligheidsschoenen. Daarom verwijzen wij graag naar het Febelsafe technisch dossier rond de veiligheidsschoenen.   

Behalve wanneer de fabrikant het expliciet vermeldt in zijn instructies van de fabrikant, wordt veiligheidsschoeisel steeds integraal getest. (Laarzen vormen hier soms een uitzondering op). Dus de integrale schoen (schoen en inlegzool) maakt voorwerp uit van het technisch dossier en de uitgeschreven conformiteitsverklaring van de fabrikant. Wanneer hier wijzigingen aangebracht worden, zowel door gebruik te maken van comfortzooltjes, podologische of orthopedische zolen... moet dit steeds gebeuren volgens de instructies van de fabrikant.
Het is steeds de fabrikant van de veiligheidsschoen die bepaalt of en hoe de bijhorende inlegzolen mogen vervangen worden. Wanneer het voor de drager nodig blijkt om schoeiselaanpassingen (zelfs het vervangen van de inlegzool) te doen om bijvoorbeeld rug- of voetklachten, enz.. te verlichten, dan vallen deze hulpmiddelen onder de Medische hulpmiddelen-verordening. Dus voor deze aanpassingen moet de unieke bijhorende conformiteitsverklaring van de fabrikant van de veiligheidsschoen in dit geval verwijzen naar zowel de PBM-verordening (EU) 2016/425 als de Medical Device Regulation (EU) 2017/745.

Met andere woorden: aanpassingen mogen uitsluitend gebeuren volgens de instructies van de fabrikant.  Er kan maar 1 fabrikant zijn die de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zijn product.

Ingeval er 2 fabrikanten (één voor de PBM en één voor een medical device) van toepassing zijn voor een product, dan moet er overleg zijn tussen de 2 partijen, zodat er 1 fabrikant de volledige productverantwoordelijkheid draagt voor het integrale productEr mag maar 1 EU conformiteitsverklaring uitgeschreven worden door deze fabrikant die verwijst naar de respectievelijke wetgevingen die van toepassing zijn.

Lees meer...

Auto’s, vrachtwagens, treinen, industrie, bouwwerven, alarmsignalen, vuurwerk, schreeuwende mensen, noem maar op ; allemaal brengen ze geluiden met zich mee die ten koste van onze oren kunnen gaan. Ze kunnen ervoor zorgen dat de fijne haarcellen in het binnenoor steeds meer verloren gaan, wat tot gehoorverlies leidt.
Niet iedereen draagt zowel op de werkvloer als in zijn vrije tijd voldoende bescherming tegen geluid. Nochtans kan bijvoorbeeld luide muziek de pijngrens (komt voor bij ongeveer 120 dB) gemakkelijk overstijgen en het gehoor beschadigen.
Ogen en oren zijn 2 cruciale zintuigen die we bewust of onbewust gebruiken om informatie te verzamelen. Waar de ogen beperkt zijn tot het gezichtsveld, luisteren oren naar alle kanten. Maar geluid en oren zijn niet voldoende om te horen. Het geluid moet niet alleen waargenomen worden, wij moeten het ook kunnen herkennen en interpreteren, horen dus.
Horen… is het verwerken van informatie, en ook dat doen we zowel bewust als onbewust.

Lees meer...

Biociden worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden of om producten en materialen te beschermen.  Vaak worden ze ingezet om hygiëne te verbeteren, maar tegelijk houdt het gebruik van biociden risico’s in voor onze gezondheid en het milieu.

Momenteel loopt er een publieke raadpleging rond biociden en biocidenclaims. Aarzel niet om deel te nemen aan deze bevraging. 


Uiterste indiendatum 03/10/2022

https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-van-het-federaal-reductieplan-voor-biociden

Tienduizenden tonnen extra medisch afval als gevolg van de reactie op de COVID-19 pandemie heeft een enorme druk uitgeoefend op de afvalbeheersystemen in de gezondheidszorg over de hele wereld, waardoor de gezondheid van mens en milieu wordt bedreigd en een dringende noodzaak wordt aangetoond om de afvalbeheerspraktijken te verbeteren, aldus een nieuw WHO-rapport

 

Ik heb voetproblemen, maar moet van mijn werkgever veiligheidsschoenen dragen.
Wat nu? De Do's en de Dont's voor de werknemer en werkgever (gerelateerd met de respectievelijke wetgeving).

In samenwerking met: Belgische Vereniging der Podologen (ABP/BVP) | Federatie van Belgische Podologen FBP | Belgische Beroepsvereniging voor Orthopedische Technologieën (BBOT) | Sectororganisatie alle Belgische Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (Co-Prev) en de Febelsafe-leden werd rond deze problematiek een Febelsafe technisch dossier opgemaakt. 

Interesse voor het volledige verhaal?  Bent u reeds een lidmaatschap op de technische dossier van Febelsafe? Dan hebt u reeds een login, klik dan op de navigatietoets 'Blog meer' en ontdek het volledige dossier. Indien niet, neem vandaag nog een lidmaatschap op de Technische dossiers van Febelsafe. Stuur vandaag nog het Febelsafe-secretariaat (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.) een mailtje. 

-> Lijst van veiligheidsschoenen die aanpasbaar zijn

Lees meer...

In de meeste gevallen worden coronavirussen overgedragen van persoon op persoon via druppels en spatten die tijdens een normaal gesprek of bij hoesten en niezen worden geproduceerd, hetzij door inademing hetzij door afzetting op slijmvliesoppervlakken.
De besmetting met coronavirussen gebeurt voornamelijk door het inademen van aerosol (= mengsel van stofdeeltjes of vloeistofdruppels in een gas, hun grootte is in de orde van 0,2 tot 200 micrometer) en door folmiet (= contact met besmette oppervlakten). Er is tot op heden, in het kader van COVID, geen reden tot aanbeveling voor het dragen van (medische) handschoenen voor huishoudelijke of beroepsactiviteiten,
behalve

Lees meer...

In het kader van duurzaam omspringen met goederen, milieu en mens, houdt Febelsafe een korte enquête bij bedrijven rond de doeltreffendheid van papieren instructies van de fabrikant (= gebruiksaanwijzingen) bij PBM die met het product moeten worden meegeleverd.

Vul deze enquête in en laat niet na deze te delen met uw relaties

 

As part of the sustainable handling of goods, the environment and people, Febelsafe conducts a short survey  (https://nl.surveymonkey.com/r/Febelsafe_sustainability_UI) among companies on the effectiveness of paper instructions from the manufacturer (= instructions for use) to PPE that must be supplied with the product.

Complete this survey and do not fail to share it with your relations

 

Creëer geen vals gevoel van veiligheid door zelf te gaan experimenteren om een mondmasker te maken. Leef liever nauwgezet de instructies na om verspreiding van het virus te beperken.

Chirurgische mondmaskers (beschermen de patiënt, niet de zorgverlener) moeten voldoen aan de strenge Europese wetgeving “Medical Device”. Deze beschermen de zorgverleners dus niet tegen het virus, maar voorkomen dat, mochten zij besmet zijn, het virus verder via hun mond of neusvocht verspreid wordt en dus de patiënt in gevaar gebracht wordt.

Lees meer...

Omwille van het Corona-virus zijn de voorraden, voornamelijk mondmaskers, maar langzamerhand ook andere: wegwerphandschoenen, veiligheidsbrillen, enz. bij de Belgische PBM-leveranciers geslonken tot een extreem minimum.

De redenen hiervan zijn:

  • De voorraden die initieel bestemd waren voor de Belgische markt, worden door diverse Europese overheden (meestal te maken met volksgezondheid) geblokkeerd. Zij beroepen zich op het feit dat er een "noodsituatie' is en brachten een nationale wet uit die bepaalt dat een groot aantal, in hun land aanwezige PBM's, ter beschikking van de gezondheidswerkers in hun land moeten blijven.
  • Op EU Commissie-niveau wordt er met de fabrikanten en distributeurs rechtstreeks contact opgenomen om zoveel mogelijk mondmaskers, maar ook andere PBM te kunnen aankopen/produceren. Doel hiervan is voldoende voorraden aanleggen zodoende dat de gezondheidsmedewerkers hun werk kunnen verrichten.
    De fabrikanten zetten alles in het werk om hun productiecapaciteiten te verhogen, dit in functie van machinepark, personeel en grondstoffen. Sommige grondstoffen geraken beperkt, want sommige van deze komen uit niet-Europese landen, waar ook soms een uitvoerverbod bestaat.
  • Op Belgisch niveau werd - naast de aankopen geregeld via Europa - door de nationale overheid FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu een aanbesteding uitgebracht voor mondmaskers (chirurgische en FFP2 maskers) om opnieuw voorraden aan te leggen voor de gezondheidswerkers.

 

Febelsafe trok reeds aan de alarmbel. Op Europees niveau bracht E.S.F. ook een position paper uit.

De beschikbaarheid van de PBM zal er sneller zijn, wanneer de verspreiding van het virus onder controle is. Daarom roept ook Febelsafe op om de instructies van de overheid na te leven.

 

Het COVID-19 virus is ondertussen wereldwijd verspreid. Europese lidstaten nemen allerlei maatregelen, met een grote impact tot gevolg voor diverse sectoren.

Niettegenstaande alle goede bedoelingen deint de impact van deze maatregelen veel verder uit dan oorspronkelijk door de Europese overheden ingeschat.

Door in diverse Europese landen PBM (mondmaskers, beschermende handschoenen, veiligheidsbrillen,…) en/of medische hulpmiddelen op te eisen of hiervoor een uitvoerverbod in te stellen met als doel de eigen nationale medische sector te garanderen dat de PBM voor de medische staf beschikbaar zijn, heeft als gevolg dat deze producten niet verder beschikbaar zijn voor andere sectoren en Europese landen.

Want de ‘opgeëiste’ PBM moeten bij de fabrikanten, distributeurs of logistieke centra “op voorraad’ gehouden worden of de sterk geslonken voorraden geraken niet meer aangevuld.

Lees meer...

Beschermende kledij (= een persoonlijk beschermingsmiddel = PBM) heeft als allerbelangrijkste functie uiteraard bescherming bieden aan de drager. Maar deze beschermende kledij (CE-merk), net zoals gewone werkkledij (zonder CE-merk) is ook vaak een ideaal middel om het "imago" van het bedrijf uit te stralen. Dit door identificatie en/of personalisatie (verder identificatie genoemd). Het is dan ook belangrijk dat deze representatieve kleding niet alleen wordt uitgerust met een verzorgde identificatie, maar ook dat het beeldmateriaal en/of de tekst (verder artwork genoemd), samen met de bijhorende kledij verzorgd is. Het geheel moet zijn glans bewaren ook na intensief gebruik en diverse onderhoudsbeurten. Dit lijkt eenvoudig, maar in realiteit is dit soms heel anders.

 

Lees meer...

Ik heb voetproblemen, maar moet van mijn werkgever veiligheidsschoenen dragen. Wat nu?

De Do's en de Dont's voor de werknemer en werkgever (gerelateerd met de respectievelijke wetgeving).

 

 

Lees meer...

Vlamvertragende kledij moet na het wassen een finish (= chemische) behandeling krijgen om zijn brandvertragende eigenschap te houden.

Een fabel of realiteit? Dit is een fabel. Maar er kan wel finish nodig zijn indien deze kledij ook ingezet wordt voor een ander risico en deze functie een finish vereist. Waarom?

Niet voor niets verplicht de wetgever om een degelijke risicoanalyse (RIE) van de werkplek te maken. Dit is nu eenmaal het allerbelangrijkste startpunt om duidelijk een beeld te krijgen van het risico/de risico’s en het type kledij/grondstoffen/PBM dat ingezet moet worden om dit risico af te dekken. Het door elkaar halen van de risico’s en de bijhorende preventieve nabehandelingen bij onderhoud van kledij kan ernstige gevolgen hebben voor de drager van dit persoonlijk beschermingsmiddel (PBM).

Lees meer...

Gezondheid, aanpassingen omwille van de lichaamsbouw, persoons- of bedrijfsidentificatie, naambekendheid zijn allemaal redenen om een PBM aan te passen. Gegrond zijn ze zeker... maar zijn ze ook onschuldig.

Aanpassingen aan een PBM, hoe klein ook mogen niet zomaar door gelijk wie en op gelijk welke manier uitgevoerd worden? 
Wat zegt de wetgeving hieromtrent voor de fabrikanten?  Voor een andere marktdeelnemer?  Voor de werkgever? 

Lees meer...