Eerste ingebruikneming

ja, door de preventieadviseur. Moet deze uitgebreid zijn? Afhankelijk van het PBM, check de conformiteitsverklaring:

  • Nee, voor PBM in de handel gebracht onder de PBM Verordening (EU) 2016/425 of PBM Richtlijn 89/686/EEG), het CE-merk dekt de veiligheids- en gezondheidseisen voor de gebruiker.
  • Ja, voor PBM in de handel gebracht onder een andere productwetgeving, bijv. bouwproductenverordening, het CE-merk dekt de prestatie-eisen van het product.


Controle werking van het PBM:

  • Ja, door een intern of extern bevoegd persoon: zie de bij het PBM bijgesloten instructies van de fabrikant aan welke eisen een bevoegd persoon moet voldoen en wat de frequentie van de uit te voeren controles zijn.

Onderhoud van het PBM:

  • Ja, door een intern of extern bevoegd persoon: zie de bij het PBM bijgesloten instructies van de fabrikant aan welke eisen een bevoegd persoon moet voldoen en wat de frequentie van het uit te voeren onderhoud is.

Herstelling van het PBM:

  • Misschien, check de instructies van de fabrikant of een herstelling mag uitgevoerd worden en onder welke voorwaarden.


Laten uitvoeren van de verplichte keuringen door een EDTC:

ja:
• Minimum om de 12 maanden voor uw “niet-permanente valbescherming”
• Na een ernstige schok of val, voor “alle valbescherming zoals beschreven in de Codex”: zowel permanente als niet-permanente valbescherming.

 

meer informatie : ga naar blog meer (informatie enkel beschikbaar voor geregistreerde personen, nog niet geregistreerd? Stuur een mail naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. om u te registeren)