Waarom zijn de PBM zo schaars?

Omwille van het Corona-virus zijn de voorraden, voornamelijk mondmaskers, maar langzamerhand ook andere: wegwerphandschoenen, veiligheidsbrillen, enz. bij de Belgische PBM-leveranciers geslonken tot een extreem minimum.

De redenen hiervan zijn:

  • De voorraden die initieel bestemd waren voor de Belgische markt, worden door diverse Europese overheden (meestal te maken met volksgezondheid) geblokkeerd. Zij beroepen zich op het feit dat er een "noodsituatie' is en brachten een nationale wet uit die bepaalt dat een groot aantal, in hun land aanwezige PBM's, ter beschikking van de gezondheidswerkers in hun land moeten blijven.
  • Op EU Commissie-niveau wordt er met de fabrikanten en distributeurs rechtstreeks contact opgenomen om zoveel mogelijk mondmaskers, maar ook andere PBM te kunnen aankopen/produceren. Doel hiervan is voldoende voorraden aanleggen zodoende dat de gezondheidsmedewerkers hun werk kunnen verrichten.
    De fabrikanten zetten alles in het werk om hun productiecapaciteiten te verhogen, dit in functie van machinepark, personeel en grondstoffen. Sommige grondstoffen geraken beperkt, want sommige van deze komen uit niet-Europese landen, waar ook soms een uitvoerverbod bestaat.
  • Op Belgisch niveau werd - naast de aankopen geregeld via Europa - door de nationale overheid FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu een aanbesteding uitgebracht voor mondmaskers (chirurgische en FFP2 maskers) om opnieuw voorraden aan te leggen voor de gezondheidswerkers.

 

Febelsafe trok reeds aan de alarmbel. Op Europees niveau bracht E.S.F. ook een position paper uit.

De beschikbaarheid van de PBM zal er sneller zijn, wanneer de verspreiding van het virus onder controle is. Daarom roept ook Febelsafe op om de instructies van de overheid na te leven.