CIRCLETEX vzw, een Belgisch inzamelsysteem voor textiel, door de industrie voor de industrie.

Waarom Circletex?

  • Om de beperkte hulpbronnen van onze planeet te helpen vrijwaren van uitputting.
  • Om mee te werken aan oplossingen voor de bergen textielafval.
  • Om te anticiperen op de Europese overgang van een lineaire naar een circulaire economie.
  • Om voorbereid te zijn op nieuwe Belgische en Europese wetgeving rond terugnameplicht of aanvaardingsplicht of UPV.

Is uw bedrijf al aangesloten?

Over Circletex

Wie zijn de pioniers? 

Vragen en antwoorden