Wereldgezondheidsorganisatie WHO geeft raadgevingen (update 05 05 2020)

 

20/05/05 Update WHO raadgeving: Dit document geeft advies over het gebruik van maskers in gemeenschappen, tijdens thuiszorg en in instellingen voor gezondheidszorg in gebieden die gevallen van COVID-19 hebben gemeld. Het is bedoeld voor individuen in de gemeenschap, professionals op het gebied van volksgezondheid en infectiepreventie en -bestrijding (IPC), managers in de gezondheidszorg, gezondheidswerkers (HCW's) en gezondheidswerkers in de gemeenschap. Deze bijgewerkte versie bevat een sectie over Advies aan besluitvormers over het gebruik van maskers voor gezonde mensen in gemeenschapsinstellingen.
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak


20/04/0§  De PBM zijn schaars in België, zorg dat de medische en de PBM mondmaskers beschikbaar zijn voor de zorgverleners in en buiten het ziekenhuis, personen die instaan voor het reinigen van ziekenhuistextiel, ziekenhuisruimtes, enz…

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO geeft raadgevingen hoe zich tegen het virus te beschermen: https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak 

Wat zijn deze aanbevolen mondmaskers door het WHO en wat is het verschil ?

 • Medisch mondmasker (Medische Hulpmiddelen-wetgeving – Typisch in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 14683:2005 type II of nog beter type IIR) voorlopig is de 2005-versie de enige die geldt.
  • Alleen bedoeld om de deeltjes die door de drager worden uitgestoten vast te houden
  • Heeft niet de primaire functie om de drager te beschermen tegen externe pathogenen en hoeft dus niet nauw aan het gezicht zijn aangesloten
  • Wordt gebruikt om te voorkomen dat de drager het virus verspreidt door niezen en hoesten
 • PBM-mondmasker (PBM-wetgeving - typisch in overeenstemming met de geharmoniseerde norm EN 149:2001+A1:2009)
  • Filtert de ingeademde lucht volgens 3 beschermingsniveaus. Deze type maskers bestaan met en zonder ventiel en zijn bedoeld om de drager te beschermen tegen externe pathogenen.
  • Om efficiënt te zijn, moet dit nauw aan het gezicht aansluiten en correct volgens de instructie van de fabrikant gedragen worden.
  • Het aanbevolen niveau door de WHO Wereldgezondheidsorganisatie gedragen door het medisch personeel : minimum beschermingsniveau van een FFP2-masker.
  • FFP3-maskers: minimaal filterrendement van 98%
  • FFP2-maskers: minimaal filterrendement van 92%.


Op de markt vind je ook nog een aanbod van maskers, deze voldoen niet aan de aanbevelingen van het WHO.
Een FFP1-masker is een gecertificeerd masker.

FFP1: Minimaal filter rendement van 78%

De zelfgemaakte of artisanale maskers: zijn niet gecertificeerd, de beschermende functie is niet gegarandeerd.