De aangepaste generieke gids (versie 3.0) en het Ministerieel Besluit van 1/11/2020

De aangepaste generieke gids (versie 3.0) om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan is beschikbaar op de website van de FOD WASO:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/aangepaste-versie-van-de-generieke-gids-om-de-verspreiding-van-covid-19-op-het-werk-tegen-te


1 NOVEMBER 2020. — Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken