De bewustwording, pijler van Febelsafe staat voor het verzamelen en uitdragen van kennis inzake veiligheid en welzijn.  Het beschikken over een degelijk netwerk van deskundigen en experten in veiligheid en welzijn is dan ook onmiskenbaar.