Uitleg naam en logo

  Febelsafe logo

 

 

 

Benaming:

De Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de professionele eindgebruikers inzake veiligheid en welzijn

Verkort:

Febelsafe: Fe(deratie) bel(gië) safe(ty)

Het logo is een cirkel, die de continuïteit uitdrukt. Deze cirkel bestaat uit de 3 volgende onderdelen:

 

Deskundigheid

 

Deskundigheid

Net zoals een helm, werken de Febelsafe-leden mee aan het beschermen van het individu: de Febelsafe-leden onderschrijven met hun lidmaatschap hun engagement om met kennis van zaken en conform de regelgeving veiligheid en welzijn te bevorderen. Door hun expertise, gedrevenheid om kwalitatief werk af te leveren onderscheiden ze zich.

 

Bewustwording

 

Bewustwording

Centraal staat het individu.
Voor groot en klein: meer kennis over veiligheid en welzijn: ieder persoon heeft het recht, maar ook de plicht om in alle veiligheid werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Hij/zij beschikt maar over 1 lichaam en hiermee moet voorzichtig worden omgesprongen.

Febelsafe en haar leden verbinden zich ertoe continu te streven naar een grotere bewustwording vanuit de markt.

 

regelgeving

 

Regelgeving

Regelgeving is als een recipiënt; een officieel kader waarin gewerkt moet worden : Veiligheid en welzijn worden vervat in Europese, nationale en regionale kaders zijnde richtlijnen, verordeningen, Koninklijke Besluiten, decreten, ordonnanties,...

Febelsafe levert hierbij lobbywerk voor haar leden.