Procedure

Kandidaat-leden leggen hun kandidatuur neer bij het Febelsafe-secretariaat, die het bestuursorgaan hiervan informeert. De bestuursleden hebben 10 werkdagen de tijd om hun bezwaren over te maken. Het kandidaat-lid wordt uitgenodigd op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan ter kennismaking.

Bij gebrek aan bezwaren wordt het kandidaat-lid door het secretariaat geïnformeerd dat het lidmaatschap aanvaard wordt en worden alle administratieve zaken opgestart.

Bij bezwaar wordt het kandidaat-lid geïnformeerd dat er meer informatie gewenst wordt. Op de eerstvolgende vergadering van het bestuursorgaan kan het kandidaat-lid zijn kandidatuur verdedigen. Daarna gaat het bestuursorgaan over tot stemming. Hier geldt een democratische meerderheid.