Voorwaarden

Enkel bedrijven, zelfstandigen en organisaties waarvan de core business met veiligheid en welzijn te maken heeft, kunnen in aanmerking komen voor lidmaatschap.

De kandidaat-leden informeren het Febelsafe-secretariaat van hun interesse tot aansluiting. Ze stellen hierbij hun organisatie voor. Ze ondertekenen de "Overeenkomst Febelsafe-lidmaatschap".

Alle Febelsafe-leden worden verzocht, in de mate van het mogelijke volgens hun vakkennis, actief deel te nemen aan de Febelsafe-vraagstellingen en activiteiten.