Voorwaarden

Enkel bedrijven, zelfstandigen en organisaties waarvan de core business met veiligheid en welzijn te maken hebben kunnen in aanmerking komen voor lidmaatschap.

De kandidaat-leden informeren het Febelsafe-secretariaat van hun interesse tot aansluiting. Ze stellen hierbij hun organisatie voor. Ze ondertekenen het Febelsafe-reglement van inwendige orde alsook de aanvraag tot gebruik van het Febelsafe-logo.

Alle Febelsafe-leden worden geacht de voorwaarden van de inwendige orde na te leven.

Zij worden verzocht, in de mate van het mogelijke volgens hun vakkennis, actief deel te nemen aan de Febelsafe-vraagstellingen en activiteiten.