Q015

Mag ik mijn beschermende kledij meenemen naar huis om te wassen of om thuis een klusje uit te voeren ?

Nee

Codex – Boek IX: Titel 2 PBM

Art IX 2-18: in geen geval mogen de werknemers de bij deze titel voorgeschreven PBM met zich mee naar huis nemen. De beschermingsmiddelen moeten in de onderneming, dienst, inrichting of werf waar zij worden gebruikt, blijven of er na de werkdag teruggebracht worden.

De bepalingen van dit artikel zijn evenwel niet van toepassing op de werknemers die deel uitmaken van reizende ploegen of die tewerkgesteld zijn op plaatsen die ver gelegen zijn van de ondernemingen, diensten of inrichtingen waaraan zij verboden zijn, en die daardoor niet regelmatig terugkomen op deze plaatsen na hun arbeidsdag, voor zover de arbeid die deze werknemers verrichten geen risico’s of besmetting of infectie met zich meebrengt.

AANDACHTSPUNT: fijn stof, asbest, etc.  zijn een cat. III risico’s => deze stoffen kunnen een risico met zich meebrengen.

Art IX 2-20:

De werkgever zorgt op zijn kosten voor het onderhoud, reinigen, ontsmetten, herstellen en het tijdig vervangen van de PBM, en dit met het oog op een goede werking ervan.

De PBM worden onderhouden, gereinigd, ontsmet en hersteld volgens de aanwijzingen

bepaald in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.