CE typekeuringscertificaat /certificaat van EU typeonderzoek

Een CE typekeuringscertifiaat (PBM Richtlijn 89/686) of het certificaat van EU typeonderzoek (PBM Verordening EU 425/2016) is een document dat bevestigt dat het "prototype/product" dat geleverd werd bij het geaccrediteerd labo overeenstemt met de claims die de fabrikant aan het product (via het technisch dossier) toewijst en dat het "prototype/product" aan de PBM-richtlijn voldoet.

Voor een Cat III product geldt de regel dat er ook jaarlijks een kwaliteitscontrole in de productie door een geaccrediteerd labo (niet altijd hetzelfde geaccrediteerd labo dat het CE typekeuringscertificaat heeft uitgeschreven) moet uitgevoerd worden.

Qua indekking is een eindgebruiker eigenlijk niets door het CE typekeuringscertificaat op te eisen, want dit is enkel een verklaring dat die enkele stalen/prototype/producten die bij het geaccrediteerd labo getest werden overeenstemmen met de claims en met de PBM richtlijn/PBM Verordening.

Wat voor de eindgebruikers veel belangrijker is, is om de conformiteitsverklaring op te eisen, want daar verklaart de fabrikant/invoerder dat het aangeboden product "identiek" hetzelfde is aan het prototype/product dat werd afgeleverd bij het geaccrediteerde labo en/of genomen werd door het controlerende labo van de kwaliteitscontrole, m.a.w. dat het geleverd product aan de PBM richtlijn/PBM verordening voldoet.

De enige partij die baat heeft en gerechtigd is om het CE typekeuringscertificaat op te eisen is de controlerende overheid (marktcontrole/douane/...). De reden: zij kunnen/mogen/moeten producten uit de markt nemen om te controleren of deze (nog steeds) overeenstemmen met het CE typekeuringscertificaat. Zij zijn wettelijk gemachtigd om het technisch dossier (=bedrijfsgevoelige informatie qua samenstelling van het product = bedrijfsgeheim) op te vragen.  Dit laat hen toe om op een in de markt beschikbaar product, testen uit te voeren, teneinde zich ervan te vergewissen dat dit product nog steeds "identiek" is aan het "prototype/product" (dat initieel bij het geaccrediteerde labo werd overgemaakt) en dus ook aan de PBM richtlijn/PBM Verordening voldoet.